Engelholms skola 1

Valdemarsvik

Är det dags att uppfylla en dröm?

Är du en sann entreprenör/visionär och söker en utmaning med skärgårdsnära läge? Då är detta stället för dig! Här finns stor potential för en rad olika verksamheter. Ombyggnation är påbörjad för drift av t ex bed & breakfast, kursgård, retreat- eller friluftscenter. Kanske kan man även bygga lägenheter eller driva ett vandrarhem med kompletterande camping/ställplatser? För ägaren finns möjlighet till ett eget boende i skolbyggnaden men möjlighet kan också finnas att hyra eller ev köpa en intilliggande fastighet att bo på medan man gör klart ombyggnationen.

Övrigt

Pris:
2.700.000 SEK
Tomtarea:
9761 m²

Byggnad

Fastighetsbeteckning:
DAL 5:61

Fakta

Fasad:
Tegel
Tak:
Tegel från början av 2000-talet
Stomme:
Betong
Bjälklag:
Gjutet
Grundläggning:
Betongplatta
Fönster:
2-glas och 3-glas
Ventilation:
FTX
Uppvärmning:
Bergvärme 2009
Vatten och avlopp:
Egen borrad vattenkälla. Avlopp via gemensamhetsanläggning.

Drift

Driftskostnad:
4.533 SEK/mån
Värme:
3.333 SEK/mån
Vatten/Avlopp:
125 SEK/mån
Renhållning:
233 SEK/mån
Försäkring:
833 SEK/mån
Vägavgift/snöröjning:
8 SEK/mån
Total årlig driftkostnad:
54.400 SEK
Kommentar:
Enligt säljarens uppgifter. Då fastigheten varit obebodd de senaste åren har ingen hushållsel förbrukats. Vatten/Avlopp avser slamtömning av den gemensamma trekammarbrunnen samt el till avloppsanläggningens pump. Vägavgift avser kostnad för snöröjning. Fastighetsskatt tillkommer med 4 890 kr/år.

Överlåtelsekostnad

Pantbrev:
500.000 SEK

Taxering

Värdeår:
1958
Taxeringsår:
2016
Taxeringskod:
322
Taxeringsvärde totalt:
489.000 SEK
Taxering byggnad(er):
273.000 SEK
Taxering tomt:
216.000 SEK

Energideklaration

Energistatus:
Behövs ej

Servitut

Gemensamhetsanläggning Söderköping DAL GA:1. Avser färskvatten- och avloppsanläggningar.
Gemensamhetsanläggning Söderköping DAL GA:7. Avser väg och förvaltas av Görviks vägsamfällighet.
Officialservitut parkering. Avser parkeringen på andra sidan vägen mitt emot infarten till fastigheten.

Område

Välkommen till skärgårdsnära Finnkroken med allt vad som erbjuds i form av friluftsliv, fiske, naturupplevelser, båtliv, bad- och svampplockning! Idag finns ingen verksamhet alls i närområdet med den möjliga inriktning som den gamla populära skolan kan erbjuda. Mången gång händer det att turister tar sig ut med fullpackad personbil, husbil eller husvagn bara för att få vända om igen då det inte någonstans finns möjlighet för till exempel övernattning eller rekreation. Så här mitt i Sankt Annas vackra skärgård måste finnas massor av alternativ till utveckling för den som är kreativ!

En populär allmän badplats finns vid Torpa och man kan också bada från ett badberg på bara några kilometers avstånd från fastigheten. För dig med båtintresse finns en stor brygganläggning i Finnkroken med möjlighet att i mån av tillgång hyra plats. Det finns också flera alternativa möjligheter till båtplats inom närområdet.

Det har på senare tid talats om att en intresseföreingen i området ska rusta upp Torpa-badet och få det registrerat i kommunens informationsmaterial om badplatser vilket kan väntas öka intresset för att göra dagsutflykter till området. Status och tidsplan för detta projekt är i skrivande stund dock okänt.

ENTRÈPLAN - Interiör

En halv trappa ned innanför huvudentrén finns en rymlig samlingssal/matsal samt ett kök som är under uppbyggnad. Glaspartier finns och kan övertas av köparen för att anlägga ett uterum i anslutning till matsalen.

Det gamla skolköket är helt nedmonterat och ombyggnation påbörjad inkluderande dragning av nya avloppsstammar i betongplattan. I anslutning till köket finns utrymmen avsedda för disk, kyl respektive förvaring av torra varor. I anslutning till matsalen är en ombyggnation också påbörjad för installation av toalett och förråd. 

I pannrummet finner man den ännu oanvända FTX-anläggningen samt hydropressen till den egna vattenkällan och bergvärmeanläggningen. I ett litet utrymme av pannrummet finns en hydrofor som är ansluten till den gemensamma vattenkällan vilken samtliga fastigheter ingående i gemensamhetsanläggningen Dal GA:1 har del i. 

På höger sida om trappan finns ett rum utrustat med diskho och väggskåp som under skolans aktiva period användes som förskolans kreativitetslokal. Slutligen finns ett omklädningsrum med gemensamma toaletter och en dusch.

ÖVRE PLAN - Interiör

Till höger ovan trappan finner man det före detta lärarrummet som utgörs av ett rum med fransk balkong samt egen toalett och ett litet enklare kök. Bygglov har funnits för att bygga på en våning så att detta kan bli ägarens bostad men det är utgånget i skrivande stund.

Intill den lilla lägenheten finns ett omklädningsrum med gemensamma toaletter och dusch.

Vidare finns på detta plan en traditionell skolkorridor med den gamla idrottshallen och ett flertal klassrum. Här har man påbörjat en ombyggnation för att få till 4 separata rum, vart och ett med eget duschrum. Totalt skulle det kunna bli 7 trevliga rum/små lägenheter i detta plan. Eller kanske ska man spara det återstående största klassrummet som ett gemensamt samlingsrum alternativt konferensrum?

Slutligen finns ett utrymme som rymmer en teknikscentral för Internet och datanätverk. Nätverksuttag finns redan i några av rummen. Fastigheten är inte ansluten till Fiber men grävning pågår just nu vilket gör att det kommer att finnas anslutningsmöjlighet inom kort. Nuvarande ägare har använt sig av traditionell ADSL vilket har funkat bra.

Allmänt

Fastigheten är idag taxerad som en Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad (322).

Huvudbyggnadens södra långsida omdränerades av ägaren 2018.

Det finns en ny ventilationsanläggning av typen FTX i byggnaden redo för installation. Ventilationskanalerna är redan delvis förberedda.

Uppvärmning sker via en bergvärmeanläggning från 2009 med helt ny kompressor.

3-glasfönstren på övre planet är insatta 2011.

Den gemnsamma avloppsanläggningen har precis nyligen kompletterats med en helt ny markbädd.

Tillstånd, mm

Observera att det ingår i köparens undersökningsplikt att själv undersöka vilka tillstånd, mm som erfordras beroende på vilken verksamhet man avser bedriva på fastigheten.

Bygglov har funnits för att bygga på en våning ovanpå den lägenhet som är tänkt som fastighetsägarens boende men det är i skrivande stund utgånget.

Bygglov har också funnits för uppförande av en handicap-anpassad stuga på tomten men även detta är utgånget i skrivande stund.

Historik

Liten historik över skola och undervisning i Engelholm

I och med avslutningen av läsåret 2006/2007 upphör verksamheten vid Engelholms skola. Därmed avslutas en drygt 150-årig epok – det första skolhuset i Engelholm byggdes redan år 1856. Denna äldre skolbyggnad var i bruk i omkring 100 år, innan den på 1950-talet ersattes av dagens skolbyggnad.

Tidigt bedrevs i de flesta församlingar undervisning, ofta förmedlad av läs- och skrivkunniga gamla knektar eller någon präst i lägre befattning. Detta skedde även i Sankt Anna församling, och, enligt uppgift, var läskunnigheten bland allmogen där förhållandevis hög.
Under senare delen av 1600-talet och i början av 1700-talet försämrades den lokala utbildningen för att i slutet av 1700-talet åter ta nya steg framåt. I Sankt Anna socken startade grevarna Mörner och Spens en ambulerande skola som under några år lärde barnen grundläggande kunskaper. År 1842 kom så folkskolestadgan som ålade alla församlingar att erbjuda skolgång till socknens barn. Skolgången var ännu inte obligatorisk, arbetet i hemmet, på gården, med fisket eller i skogen var fortfarande viktigare än skolundervisningen.
I början förlades skolverksamheten till någon bondes storstuga, men efterhand började skolhus uppföras. I Engelholm skedde detta alltså första gången 1856.

På 1990-talet sammanslogs grundskola och barnomsorg, och Engelholm skola kom efterhand att förutom grundskolans årskurs 1-6 även inrymma förskola och fritidshem. Skolan i Engelholm var då den enda skolan i kommunen, där alla dessa verksamheter bedrevs under samma tak – idén om att skapa en integrerad verksamhet för alla barn i alla åldrar har i Engelholms skola alltid varit ytterst levande.

Under 2000-talet har dock barnantalet successivt minskat och beslutet att lägga ner Engelholms skola togs av Söderköpings kommun under våren 2006, vilket sålunda resulterade i att verksamheten upphörde i och med utgången av vårterminen 2007.  

Text: Ola Lönnqvist

Tomt

Tomten som har en yta om 9 761 kvm är plan och lättskött. Den består till största delen av plana gräsytor men även ett par träddungar och en gammal lekplats sedan skolans tid får plats. På fastigheten finns också gott om plats för parkering av fordon. Förutom att man har sevitut på parkering på andra sidan vägen från infarten sett.

Visa mer

Intresserad?

Birgitta Johansson
Birgitta Johansson
Fastighetsmäklare
Hans Larsson
Hans Larsson
Kontorschef Söderköping

Visningar

Välkommen att ringa 0121-101 04 för mer info och visning!

Överblick av område

Bilder


Karta

Kontakta mäklare

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter (GDPR) ›