Vi underlättar och effektiviserar bostadsförsäljning.

Framtidens mäklare är friare. Och gör fler affärer.

UX Home är fastighetsmäklarens mäklarkollega. Vi är själva i grund och botten fastighetsmäklare som vill skapa ökade möjligheter istället för att klaga på begränsningar. Vi vet att det som driver varje mäklares lönsamhet är antalet transaktioner, snarare än den enskilda transaktionen (utom i enstaka fall). Vi vill öka möjligheten till fler transaktioner, fler samarbeten med andra aktörer som har beröring med bostadsaffären. Vår målsättning är att frångå etablerade kanaler och bygga in dörrar till kringtjänster i EN funktion. Bättre information, bättre villkor, fler och bättre affärer. Genom att dra nytta av gemensam kunskap och modern teknik utnyttjar UX Home kraften i stordriftsfördelar, hög marknadspenetration och samarbete. Det gör att vi luckrar upp bindningen till centrala marknadsorganisationer och gör dig mer oberoende. En slags franchisepartner som inte kräver franchisevillkor. UX Home är synonymt med ett smartare arbetssätt, effektivare försäljning och bättre kommunikation med kunderna. Och högre lönsamhet. 

Stäng meny