Engelholm Lillgården 1

Valdemarsvik

Ca 64 hektar skärgård - Södra Finnö vid viken Sandfjärden!

Ca. 64 hektar skärgård – Södra Finnö vid Sandfjärden, i syd/sydväst med fantastiskt solläge.

Unikt tillfälle att förvärva markområde i skärgården som innefattar 8 fritidshus varav 6 inom strandskyddsområde och två med strandtomt. 2 torp, lada med magasinsbyggnader, samt en badplats och tre bryggor. Samtliga byggnader är i behov av uppfräschning eller renovering. Totalt ca 62 hektar mark, varav 8 hektar vatten. Flertalet fastigheter har, eller kommer att ha sjöutsikt. Viss skog, åker och betesmark samt jakträtt tillhör fastigheten.

El 64 amp. och fiber är nyligen framdraget till området. Ny VA-anläggning bör uppföras för eventuella framtida fastigheter.

Flera tomter kan potentiellt styckas av. Det åligger köparen att kontrollera eventuella framtida avstyckningar.

För att nå fastigheten sjövägen, genom kanalen vid Strömmen (Ramsdal), finns vissa begränsningar på djupet och höjden vid bron.

Området är beläget med knappt 1h bilfärd från Norrköping / Linköping

Gård

Pris:
15 000 000 SEK
Tomtarea:
62 m²

Byggnad

Byggnadsår:
1955
Fastighetsbeteckning:
DAL 5:18

Fakta

Vatten och avlopp:
Enskilt vatten året om/Enskilt avlopp.

Överlåtelsekostnad

Pantbrev:
11 250 000 SEK

Taxering

Värdeår:
1955
Taxeringsår:
2020
Taxeringskod:
120
Taxeringsvärde totalt:
5 662 000 SEK
Taxering byggnad(er):
1 020 000 SEK
Taxering tomt:
4 642 000 SEK
Taxering åkermark:
709 000 4 642 000 SEK
Taxering betesmark:
235 000 SEK
Taxering skogsmark:
3 187 000 SEK
Taxering skogsimpediment:
17 000 SEK

Servitut

Avtalsservitut kraftledning,nätstation
Samfällighet HAMMARKINDS HÄRADSALLMÄNNING S:1
Samfällighet HAMMARKINDS HÄRADSALLMÄNNING S:2
Samfällighet HAMMARKINDS HÄRADSALLMÄNNING S:3
Nyttjanderätt
Avtalsservitut kraftledning
Avtalsservitut
Avtalsservitut

Samfälligheter

Samfällighet HAMMARKINDS HÄRADSALLMÄNNING S:3
samfallighet_3

Samfällighet HAMMARKINDS HÄRADSALLMÄNNING S:2
samfallighet_2

Samfällighet HAMMARKINDS HÄRADSALLMÄNNING S:1
samfallighet_1

Servitut

Avtalsservitut, Last
3, 2017-10-10

Avtalsservitut, Last
2, 2009-11-23

Nyttjanderätt, Last
1, 1993-06-23

Avtalsservitut kraftledning, Last
0582IM-09/35766 - 1, 2009-11-23

Avtalsservitut kraftledning,nätstation, Last
D201700521280:1 - 1

Information

Ett par fastigheter är under reglering inom denna fastighet och behöver slutföras. De kommer bringa in ca 2 miljoner kr och för detta krävs att befintligt VA renoveras samt att naturinventering utförs.

Visa mer

Intresserad?

Gunnar Ramstedt
Gunnar Ramstedt
Fastighetsmäklare
Björn Olofsson
Björn Olofsson
Fastighetsmäklare

Visningar

Kontakta mäklaren för mer information om visning.

Bilder


Karta

Kontakta mäklare

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter (GDPR) ›